, .

Център за асистирана репродукция(ЦАР) “Варна”, ООД.

ЦАР "Варна" е открит и лицензиран на 26.04.1995 г. През 2000 г. за успешно въвеждане на нови методи лекарският екип е удостоен със званието “Медик на 2000 г.”, а през 2004 г. – с диплом за изключителни резултати. прочети повече

За нас

През последните години успеваемостта на Центъра се движи 48 % - 52 % бременности за трансфер. Трансферират се най-често два, но не повече от три ембриона, а останалите се замразяват по желание на семейството и се съхраняват до 5 години. Триплодната бременност е редуцирана до 1%, а двуплодната до 25%. 

В Центъра вече не се използва т.н. ембриоредукция, т.е. редуциране на триплодна в двуплодна или едноплодна бременност, освен при установен дефект на някои от ембрионите. 

Екип
Проф. И. Козовски – Ръководител
Доц. В. Маркова – Зам. РъководителД-р К. Александров – Зав. “Ембриологичен сектор”
Доц. Е. Ковачев,  Катедра "Акушерство и Гинекология"  към МУ-Варна
Д-р Ст. Кисьов, Ординатор
ак. М. Динова
ак. А. Несторова
Наргис Ехсан, икономист                 

сан. Н. Нейкова