, .

Център за асистирана репродукция(ЦАР) “Варна”, ООД.

ЦАР "Варна" е открит и лицензиран на 26.04.1995 г. През 2000 г. за успешно въвеждане на нови методи лекарският екип е удостоен със званието “Медик на 2000 г.”, а през 2004 г. – с диплом за изключителни резултати. прочети повече

 

Резултати за дейността на МЦАР "Варна" ООД
за периода
2015 г.

 

           

 

Общ бр. пациентки (до ЕТ)

Възрастови
групи

 

Брой пациентки

Бременни
жени

От тях:

Едноплодна
бременност

Двуплодна
бременност

Триплодна
бременност

176

до 35 г. (вкл.)

102

59

45

14

0

36 г. - 38 г. (вкл.)

41

21

20

1

0

39 г. - 40 г. (вкл.)

14

8

7

1

0

над 40 г.

19

5

4

1

0

 

Общо:

176

93

(52,84%)

76

(81,72%)

17

(18,28%)

0

              

 

 

За 2015 г. МЦАР „Варна” ООД регистрира 52.84% успеваемост (след ЕТ) при ин витро процедурите. При 18,28% от случаите бременността е била двуплодна. Няма регистрирани компликации след интервенции.