Цени

Ценоразпис на "Медицински Център за Асистирана Репродукция Варна" ООД


Консултации и преглед, вкл. ехографски 150 лв.
Преглед 50 лв.
Сондиране на матка 50 лв.
Спермограма с анализ и снимка 50 лв.
Биопсия на тестисите и изследване 400 лв.
Замразяване на сперма 300 лв.
Замразяване на яйцеклетки 800 лв.
Замразяване на ембриони 500 лв
Хомоложна (със сперма от партньора или съпруга) вътрематочна инсеминаци 400 лв.
Хетероложна (с донорска сперма) вътрематочна инсеминация 600 лв.
Класическа ИВФ и ЕТ 2200 лв.
ИКСИ и ЕТ 2400 лв.
ТЕСЕ (екстракция на сперматозоиди от тестисите), ИКСИ и ЕТ 2500 лв.
Трансфер на замразени ембриони или замразени и оплодени яйцеклетки 300 лв.
Пункция на кистозна формация (вкл. упойка) 200 лв.
Инвитро с донорски яйцеклетки 3500 лв.
Диагностична хистероскопия 300 лв.
Оперативна хистероскопия 500 лв.

При повторна процедура отново в „ЦАР-Варна”, цената на (11), (12) и (13) се редуцира съответно на 1700 лв., 1900 лв., 2000 лв.

Ако яйцеклетките не се оплодят или се оплодят, но не се осъществи трансфер се заплащат само 600 лв.

Ако не бъдат аспирирани яйцеклетки се заплащат само 400 лв.